Η ΜΠΟΡΑ

Στη ζωή σου κάποια ώρα
ίσως να ξεσπάσει μπόρα.
Όμως τότε συλλογίσου,
ο Θεός είναι μαζί σου.

Τρικυμίες γαληνεύει
και ανέμους τιθασεύει
και για σένα τόπο κάνει
σε απάνεμο λιμάνι.

Μη φοβάσαι, έχε θάρρος
οδηγός είναι και φάρος.
Απ’ το χέρι σ’ έχει πιάσει.
Μπόρα είναι…θα περάσει.

(Τζένη Αθανασοπούλου)