Ψαλμός α’ (1ος) : Μακάριος ο άνθρωπος…!

Μακάριος θα λογιστεί απ’ του Θεού το νόμο!
Αυτός που δεν περπάτησε στων ασεβών το δρόμο
Και σε λημέρια αμαρτωλών δεν έστρεψε το βλέμμα
Όπου λαλούνε βλάσφημα με χλευασμό και ψέμα!
Τον Κύριο όμως σέβεται, στο λόγο του υπακούει,
Το θέλημά του μελετά κι ανόμους δεν ακούει.Αυτός που δεν περπάτησε στων ασεβών το δρόμο,
Μακάριος θα λογιστεί απ’ του Θεού το νόμο!
Και σε λημέρια αμαρτωλών δεν έστρεψε το βλέμμα,
Όπου λαλούνε βλάσφημα με χλευασμό και ψέμα!
Τον Κύριο όμως σέβεται, στο λόγο του υπακούει,
Το θέλημά του μελετά κι ανόμους δεν ακούει.
Ολημερίς λογίζεται το βράδυ λογαριάζει
Το νόμο του να εκτελεί και Εκείνον να δοξάζει!
Και θα ‘ναι σαν το δέντρο αυτός που είναι φυτεμένο
Κοντά σε γάργαρα νερά, για πάντα ριζωμένο!
Και δίνει άφθονο καρπό, που τα κλαδιά λυγίζει,
Γιατί ‘ναι δέντρο ανθηρό, στην ώρα του καρπίζει!
Κι είναι το φύλλο του πυκνό και θάλλει στα κλαδιά του,
Ποτέ του δε μαραίνεται, δεν πέφτει η φυλλωσιά του!
Ο Κύριος τον ευλογεί, τα έργα του ευοδώνει,
Ό,τι κι αν πράττει στη ζωή, τα πάντα κατορθώνει!
Δε θα ‘ναι έτσι οι ασεβείς, στο αγέρι θα σκορπίζουν
Σαν άχυρο αδύναμο που οι άνεμοι τσακίζουν.
Στην κρίση με τους δίκαιους μαζί δε θα βρεθούνε,
Αυτοί θα ζουν αιώνια κι εκείνοι θα χαθούνε!
Αυτός που δεν περπάτησε στων ασεβών το δρόμο,
Μακάριος θα λογιστεί απ’ του Θεού το νόμο!
Έμμετρη διασκευή – Π.Κ. (Φιλόλογος)